Menu

Obec Vyšná Slaná
ObecVyšná Slaná

VZN

Návrh VZN.pdf (387.46 kB)

Zverejnené 8.6.2021

Rok 2023

Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevkov pre MŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,38 kB

VZN č.1-2023_ o určení výšky príspevkov pre MŠ

VZN č.1-2023_ o určení výšky príspevkov pre MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB

VZN č.2/2023 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce

VZN o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,77 MB

Návrh VZN č.3/2023 o dani z nehnutelnosti na uzemi obce

VZN o dani z nehnutelnosti na uzemi obce- navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB

Dodatok č. 3 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.3 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,2 kB

VZN č.3 /2023 o dani z nehnuteľnosti na území obce

VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,93 MB

Rok 2022

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN _ TKO 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,41 kB

Všeobecné záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja 18/2022

VZN_č._18-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,83 MB

Všeobecné záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja 19/2022

VZN_č._19-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB

Všeobecné záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja 20/2022

VZN_č._20-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 615,02 kB

Všeobecné záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja 21/2022

VZN_č._21-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,8 kB

VZN č. 1-2022_o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 1-2022_o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,76 MB

Rok 2021

Rok 2019

Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce

2019-07-01-134952-VZN_cistota_v_obci_a_ochrana_zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB

VZN č.1/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce

VZN_čistota obce_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,39 kB

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce

VZN_nakladanie s odpadmi_na schvaľovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,57 kB

Návrh VZN o dani z nehnuteľností na území obce

VZN_daňznehnuteľností_na schvaľovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,96 kB

Návrh VZN o miestnych daniach na území obce

VZN_miestnedane_na schvaľovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,44 kB

VZN o miestnych daniach na území obce

VZN_miestnedane_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,48 kB

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,96 kB

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_miestnypoplatok_na schvaľovanie-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,98 kB

VZN o dani z nehnuteľností na území obce

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,98 kB

Rok 2017

VZN o elektronickej komunikácií obce_zverejnené 25.11.2017

2017-12-01-123109-VZN_elektronick___komunik__cia_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 690,16 kB

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vyšná Slaná_zverejnené 25.11.2017

2017-12-01-123145-VZN_cintor__n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,81 kB

Rok 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšná Slaná

2016-08-24-102616-VZN_o_komun__lnom_odpade_a_drobnom_stavebnom_odpade_fin__lna_verzia_PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 725,46 kB

Rok 2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vyšná Slaná.

2019-05-20-142707-Dodatok___._1_k_VZN_o_komun__lnom_odpade_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB

Rok 2014

Návrh VZN náhradné zásobovanie vodou - vyvesené dňa 17.3.2014

2014-05-07-121014-VZN_n__hradn___z__sobovanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 195 kB

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vyšná Slaná - platí pre rok 2014

2014-05-07-120935-2013-0_-21-093932-2012-02-23-102503-komunalne_odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64,5 kB

VZN č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2019-05-20-142639-VZN_o_miestnom_poplatku_za_komun__lne_odpady_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224 kB

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vyšná Slaná

Zasady hospodarenia a nakladania s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,08 MB

Dodatok č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za za komunálne odpady

dodatok TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,59 kB

Rok 2013

Dodatok č.1 VZN Č. 4/2008 o podmienkach vyberania dane z nehnuteľností na území obce Vyšná Slaná zmeny platné pre rok 2013

2015-09-22-132513-2013-01-03-095455-Dodatok___.1_k_VZN_o_miestnych_daniach__nehnute__nosti_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB

smernica na vykonávanie finančnej kontroly 2013

2013-01-03-095611-Smernica_na_v___kon_finan____nej_kontroly.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 70 kB

Dodatok č.1 k VZN o miestnych daniach (nehnuteľnosti) 2013

2013-01-03-095753-Dodatok___.1_k_VZN_o_miestnych_daniach__nehnute__nosti_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB

Rok 2012

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Vyšná Slaná - platí pre rok 2012

2010-12-22-115238-VZN_obce_Vy__n___Slan__-__kolstvo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB

VZN o poplatok v školstve na rok 2012

2011-09-09-083012-VZN-ko.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 730,5 kB

VZN o dani z nehnuteľností na území obce Vyšná Slaná platí pre rok 2012

2014-11-05-083508-2012-02-23-102420-dan_z_nehnutelnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54 kB

VZN č.1/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom vo Vyšnej Slanej

2015-09-22-132319-2012-10-17-113034-VZN_o_spr___vnych_poplatkoch_a_poplatkoch_vyberan___ch_obcou_Vy___n____Slan___.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 113,5 kB

VZN č.2/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

2015-09-22-132230-2012-10-17-11301_-N___vrh_VZN_o_ochrane_spotrebite____a.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB

VZN č.3/2012 o verejnom poriadku na území Obce Vyšná Slaná

2015-09-22-132355-2012-10-17-113101-VZN_o_verejnom_poriadku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 65 kB

návrh VZN o ochrane spotrebiteľa 2013

2013-01-03-095551-N___vrh_VZN_o_ochrane_spotrebite____a.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB

návrh VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch vyberaných obcou 2013

2013-01-03-095637-VZN_o_spr___vnych_poplatkoch_a_poplatkoch_vyberan___ch_obcou_Vy___n____Slan___.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 113,5 kB

návrh VZN o verjnom poriadku 2013

2013-01-03-095714-VZN_o_verejnom_poriadku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 65 kB

Rok 2010

ŠTATÚT OBCE VYŠNÁ SLANÁ

2010-12-22-114756-__tat__t_obce_Vy__n___Slan__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 214,5 kB

VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci

2010-12-22-114501-VZN.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61 kB

Video obce

Zníženie energetickej náročnosti budovy OU a MŠ v obci Vyšná Slaná

Zníženie energetickej náročnosti budovy OU a MŠ v obci Vyšná Slaná

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, sobota 13. 7. 2024
mierny dážď 31 °C 19 °C
nedeľa 14. 7. mierny dážď 32/18 °C
pondelok 15. 7. slabý dážď 30/18 °C
utorok 16. 7. mierny dážď 32/17 °C

Kontakt

Obec Vyšná Slaná
Vyšná Slaná č. 29
049 26 p. Rejdová
Telefón: +421 58 7940 116

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností
  • 1. pisomná zmienka

  • Evanjelický kostol

  • Obyvateľstvo - 424

  • Urbár

  • Poľnohospodárske družstvo

  • Pamätník SNP

  • Šebeková kúria