VITAJTE V OBCI VYŠNÁ SLANÁ

Adresa úradu

Obec Vyšná Slaná

Vyšná Slaná  č. 29  

049 26 p. Rejdová

IČO: 00328901

DIČ: 2020937215

Telefón: + 421 58 7940 116

Mobil: starosta Ing. Dušan Gallo

+ 421 907 942 720


Mobil: Ing. Jana Gallová

Ekonómka obce

+ 421 918 517 225

E-mail:

 

Číslo účtu:


 


info@vysnaslana.sk

starosta@vysnaslana.sk


28925582/0200 VÚB a.s.

IBAN: SK57 0200 0000 0000 2892 5582

BIC: SUBASKBX

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00    -     15:00
Utorok: 
8:00    -     15:00
Streda:
8:00    -     17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00     -    12:00

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00


Zástupca starostu: Mgr. Marcela Tomášiková

Hlavný kontrolór obce: Tatiana Hadarová

Auditórka obce: Ing. Oxana Balážová

Pracovníci obce: Mgr. Lucia Gallová, Ondrej Hric, Eva Tomášiková, Božena Revúcka, Mgr. Janka Ďurišková, Mgr. Dominika Tomášiková

Obecné zastupiteľstvo:Miloš Klima, Milan Kasper,Ing. Peter Lenkey, Mgr. Marcela Tomášiková, Ing. Martin Gallo

   

Objavte výhody KARTY DO RAJA

 
Karta do raja  
    www.kartadoraja.sk  

Vážení občania,

obec Vyšná Slaná Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu. Svoju požiadavku na odber správ môžete nahlásiť na OcÚ Vyšná Slaná osobne alebo telefonicky na čísle 058/7940 116.

 

Regionálna integrovaná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

 

Európsky deň ústneho zdravia

  12. september

            Zubný kaz je masovým, chronickým ochorením súčasnej populácie. Na Slovensku trpí chorobami zubov a ďasien 80 – 90 % obyvateľstva.

            Ústne zdravie je súčasťou celkového zdravia, napriek tomu si ľudia často neuvedomujú závažné ochorenia, ktoré súvisia so zubným kazom alebo parodontom (závesným aparátom zuba). Najčastejším rizikom je infekcia s ohniskom v chrupe, jeho okolí či v ústnej dutine, ktorá môže spôsobiť prenos baktérií ku vzdialenejším tkanivám. Tento proces môže vplývať napríklad na srdcovocievne ochorenia, zápaly obličiek, ochorenia kĺbov, zápaly nervov, rizikové tehotenstvo, ochorenia tráviaceho traktu, zhoršenie stavu pri ochorení na diabetes mellitus, nehovoriac o estetickom a psychickom probléme zo straty zubov. Väčšine problémov súvisiacich s pokazeným chrupom je možné predchádzať pravidelnou ústnou hygienou, zníženým príjmom cukru v potrave a v nápojoch a pravidelnými preventívnymi prehliadkami.

            12. september bol dňom, kedy si odborná aj laická verejnosť pripomenula problematiku   ústneho zdravia. Témou prevencie ochorení zubov a ústnej dutiny sa však musíme zaoberať celý rok, prioritne vo vekovej skupine detí a mládeže. Oplatí sa to pre zdravý úsmev, zdravé telo a ušetrené financie.   

 

Čo Vás zaujíma:

  

http://eures.sk/